UHU Klebestift stic ohne Lösungsmittel 8,2*
1,90 CHF 1 Stk. | 1,90 CHF/Stk.
UHU Klebestift stic o.L.8,2g*
2,00 CHF 1 Stk. | 2,00 CHF/Stk.
Abdeckband tesakrepp 15mmx50m*
2,50 CHF 1 Stk. | 2,50 CHF/Stk.
UHU School & Hobby-Leim 75g
2,90 CHF 1 Stk. | 2,90 CHF/Stk.
UHU Klebestift lösemittelfrei21g
2,90 CHF 1 Stk. | 2,90 CHF/Stk.
UHU Klebestift Magic o.L. 21g *
2,90 CHF 1 Stk. | 2,90 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Tube 35g*
3,10 CHF 1 Stk. | 3,10 CHF/Stk.
UHU Klebestift o. L. 21g
3,10 CHF 1 St. | 3,10 CHF/St.
UHU Alleskleber Extra Tube 31g
3,10 CHF 1 Stk. | 3,10 CHF/Stk.
Vielzweckkleber tesa eco Logo 50g
3,50 CHF 1 Stk. | 3,50 CHF/Stk.