Abdeckband tesakrepp 15mmx50m*
2,50 CHF 1 Stk. | 2,50 CHF/Stk.
Abdeckband tesakrepp 30mmx50m*A+
4,60 CHF 1 Stk. | 4,60 CHF/Stk.
UHU Office Pen/Klebepen 60g *
5,30 CHF 1 Stk. | 5,30 CHF/Stk.
UHU School & Hobby-Leim 75g
2,90 CHF 1 Stk. | 2,90 CHF/Stk.
UHU Sekundenkleber gel Blister duo
5,70 CHF 1 Stk. | 5,70 CHF/Stk.
UHU Glitter Runddose go+si à20ml
30,00 CHF 24 Stk. | 1,25 CHF/Stk.
UHU Glitter Glue farbig o.L. 6St
4,70 CHF 1 Stk. | 4,70 CHF/Stk.
UHU Glitter Glue shiny o.L.6St*
4,90 CHF 1 Stk. | 4,90 CHF/Stk.
UHU Alleskleb Super Strong+ Save 3x1g
6,10 CHF 1 Stk. | 6,10 CHF/Stk.
UHU Glitzerkleber gold+siber 2St
4,90 CHF 1 Stk. | 4,90 CHF/Stk.
UHU Leimspray Ds 200ml
14,35 CHF 1 Stk. | 14,35 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Tube 35g*
3,10 CHF 1 Stk. | 3,10 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Kraft transparent 42g
5,20 CHF 1 Stk. | 5,20 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Kraft Flex+ Clean 125g*
9,90 CHF 1 Stk. | 9,90 CHF/Stk.
UHU Klebestift stic o.L.8,2g*
2,00 CHF 1 Stk. | 2,00 CHF/Stk.
UHU Klebestift o. L. 21g
3,10 CHF 1 St. | 3,10 CHF/St.
UHU Kontakt Krakftkleber Gel 42g*
5,50 CHF 1 St. | 5,50 CHF/St.
UHU Sekundenkleber Minis gel 3x1g
5,90 CHF 1 Stk. | 5,90 CHF/Stk.
UHU Sekundenkleber Minis flüssig 3x1g
5,90 CHF 1 Stk. | 5,90 CHF/Stk.
UHU Hart Tube in Blister 35g*
5,30 CHF 1 Stk. | 5,30 CHF/Stk.
UHU Hart in Tube 35g
4,70 CHF 1 Stk. | 4,70 CHF/Stk.
UHU Sekundenkleber m.Pinsel 5g
8,10 CHF 1 Stk. | 8,10 CHF/Stk.
UHU Sekundenalleskleber Gel Tube 3g
6,30 CHF 1 Stk. | 6,30 CHF/Stk.
UHU Plus endfest 2x15ml*
11,50 CHF 1 Stk. | 11,50 CHF/Stk.
UHU plus schnellfest 2Komponent 35g
11,50 CHF 1 Stk. | 11,50 CHF/Stk.
UHU Holzleim express D2 Tube 60g
3,90 CHF 1 Stk. | 3,90 CHF/Stk.
UHU Max Repair 20gr *
7,70 CHF 1 Stk. | 7,70 CHF/Stk.
UHU Max Repair 8gr
5,20 CHF 1 Stk. | 5,20 CHF/Stk.
UHU Plast spezial, Flasche à 30g
6,90 CHF 1 Stk. | 6,90 CHF/Stk.
UHU Kunststoffkleber Por 40g
6,70 CHF 1 Stk. | 6,70 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Extra Tube 31g
3,10 CHF 1 Stk. | 3,10 CHF/Stk.
UHU Sekundenalleskleber flüssig 3g*
6,30 CHF 1 Stk. | 6,30 CHF/Stk.
UHU Alleskleber flinke Flasche 35g*
3,80 CHF 1 St. | 3,80 CHF/St.
UHU Alleskleber flinke Flasche 90g*
6,50 CHF 1 Stk. | 6,50 CHF/Stk.
UHU Alleskleber flinke Flasche o.L.40g
3,70 CHF 1 Stk. | 3,70 CHF/Stk.
UHU Schuh-+Lederkleber 30g*
5,30 CHF 1 Stk. | 5,30 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Super Strong + Save 7g
6,10 CHF 1 Stk. | 6,10 CHF/Stk.
UHU Creativ Stift f.Foto+Papier*
6,60 CHF 1 Stk. | 6,60 CHF/Stk.
UHU Creativ f.Moosgummi / Leder 25g
7,70 CHF 1 Stk. | 7,70 CHF/Stk.
UHU Creativ f.Stoff / Filz / Bänder 40g
7,70 CHF 1 Stk. | 7,70 CHF/Stk.
UHU Bastelkleber o.L. 60g
4,90 CHF 1 Stk. | 4,90 CHF/Stk.
UHU Klebepatrone HT80 transparent 200g
11,90 CHF 1 Sch. | 11,90 CHF/Sch.
UHU Patafix homedeco bis 2kg 32St
4,90 CHF 1 Stk. | 4,90 CHF/Stk.
UHU Alleskleber o.L. Tube 35g
3,90 CHF 1 Stk. | 3,90 CHF/Stk.
UHU Leimpistole Starter Kit
18,95 CHF 1 Stk. | 18,95 CHF/Stk.
UHU Heissklebepistole HT 210°
29,90 CHF 1 Stk. | 29,90 CHF/Stk.
UHU Allplast, Tube 30g
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
UHU Holzleim wasserfest D3 250g*
9,85 CHF 1 Stk. | 9,85 CHF/Stk.
UHU Holzleim express D2 75g
4,15 CHF 1 Stk. | 4,15 CHF/Stk.
UHU Holzleim express D2 250g
7,90 CHF 1 Stk. | 7,90 CHF/Stk.