Giessform Reagenzglashalter II *
9,90 CHF 1 St. | 9,90 CHF/St.
Korken f.Reagenzglas 20cm 50 St
39,50 CHF 1 Stk. | 39,50 CHF/Stk.
Korken f.Reagenzglas 16cm 50 St
34,00 CHF 1 Stk. | 34,00 CHF/Stk.
Korken f.Reagenzglas 7,5cm 50 St
29,00 CHF 1 Stk. | 29,00 CHF/Stk.
Korken f.Reagenzglas 20mm à 6St
5,80 CHF 1 Btl. | 5,80 CHF/Btl.
Korken f.Reagenzglas 30mm à 6St
5,80 CHF 1 Btl. | 5,80 CHF/Btl.
Reagenzglas 200x30,3x1,0mm
32,00 CHF 10 Stk. | 3,20 CHF/Stk.
Reagenzglas 200x20mm
29,00 CHF 10 Stk. | 2,90 CHF/Stk.
Reagenzglas 160x16mm
21,00 CHF 10 Stk. | 2,10 CHF/Stk.
Reagenzglas 75x12mm
16,00 CHF 10 Stk. | 1,60 CHF/Stk.