18571 Haftmedium 50g
5,90 CHF 1 St. | 5,90 CHF/St.
18572 Haftmedium 100g
9,80 CHF 1 St. | 9,80 CHF/St.
Doppelseitiges Klebeband 3mmx5m
7,80 CHF 1 Btl. | 7,80 CHF/Btl.
Doppelseitiges Klebeband 6mm x5m
8,80 CHF 1 Btl. | 8,80 CHF/Btl.
Doppelseitiges Klebeband 12mmx5m
11,80 CHF 1 Btl. | 11,80 CHF/Btl.
Doppelseitiges Klebeband basic 3mmx5m
4,50 CHF 1 Btl. | 4,50 CHF/Btl.
Doppelseitiges Klebeband basic 6mmx5m
5,50 CHF 1 Btl. | 5,50 CHF/Btl.
Doppelseiteiges Klebeband basic 12mmx5m
6,50 CHF 1 Btl. | 6,50 CHF/Btl.
Klebeband doppelseitig 9mm x 13M
3,90 CHF 1 St. | 3,90 CHF/St.
Klebeband doppelseitig 3mm x 13M
2,70 CHF 1 St. | 2,70 CHF/St.