Abdeckband tesakrepp 15mmx50m*
2,50 CHF 1 Stk. | 2,50 CHF/Stk.
Abdeckband tesakrepp 30mmx50m*A+
4,60 CHF 1 Stk. | 4,60 CHF/Stk.
Struktur-Papier Ornament 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Fäden 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Flechtart 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Wollband 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Baumrinde 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Streifen 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Quadrate 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.
Struktur-Papier Dekorstreifen 50x52cm
4,50 CHF 1 Stk. | 4,50 CHF/Stk.