UHU Alleskleber Extra Tube 31g
3,10 CHF 1 Stk. | 3,10 CHF/Stk.
UHU Sekundenalleskleber flüssig 3g*
6,30 CHF 1 Stk. | 6,30 CHF/Stk.
UHU Alleskleber flinke Flasche 35g*
3,80 CHF 1 St. | 3,80 CHF/St.
UHU Alleskleber flinke Flasche 90g*
6,50 CHF 1 Stk. | 6,50 CHF/Stk.
UHU Alleskleber flinke Flasche o.L.40g
3,70 CHF 1 Stk. | 3,70 CHF/Stk.
UHU Schuh-+Lederkleber 30g*
5,30 CHF 1 Stk. | 5,30 CHF/Stk.
UHU Alleskleber Super Strong + Save 7g
6,10 CHF 1 Stk. | 6,10 CHF/Stk.
UHU Creativ Stift f.Foto+Papier*
6,60 CHF 1 Stk. | 6,60 CHF/Stk.
UHU Creativ f.Moosgummi / Leder 25g
7,70 CHF 1 Stk. | 7,70 CHF/Stk.
UHU Creativ f.Stoff / Filz / Bänder 40g
7,70 CHF 1 Stk. | 7,70 CHF/Stk.