Abdeckband tesakrepp 15mmx50m*
2,50 CHF 1 Stk. | 2,50 CHF/Stk.
Abdeckband tesakrepp 30mmx50m*A+
4,60 CHF 1 Stk. | 4,60 CHF/Stk.
Alleskleber tesa 45g
3,60 CHF 1 Stk. | 3,60 CHF/Stk.
Alleskleber tesa 90g
5,40 CHF 1 Stk. | 5,40 CHF/Stk.
Vielzweckkleber tesa eco Logo 50g
3,50 CHF 1 Stk. | 3,50 CHF/Stk.
Vielzweckkleber tesa eco Logo 100g
5,30 CHF 1 Stk. | 5,30 CHF/Stk.
Sekundenkleber tesa 4.5g
5,50 CHF 1 Stk. | 5,50 CHF/Stk.
tesafilm Standard 8 Ersatzrollen*
8,40 CHF 1 Stk. | 8,40 CHF/Stk.
tesafilm Stand. à 8Rol. 19mmx66m*
13,30 CHF 1 Stk. | 13,30 CHF/Stk.
Bastelkleber tesa 100g
3,70 CHF 1 Stk. | 3,70 CHF/Stk.